ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Laptop - Power Jack

Αν το Laptop σας δεν φορτίζει. Αν κουνώντας τον φορτιστή χάνεται η επαφή του Laptop με το ρεύμα και αν το Laptop δεν έχει μπαταρία και παρότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο Laptop δεν ανάβει τότε χρειάζεστε αλλαγή του βύσματος τροφοδοσίας (power jack).

To βύσμα τροφοδοσίας του Laptop (power jack) είναι πολύ συχνή βλάβη στο Laptop και πρέπει να γίνει άμεσα επισκευή μιας και έρχεται σε απευθείας επαφή με το ρεύμα και μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στο Laptop.

Το βύσμα τροφοδοσίας του Laptop χρειάζεται αλλαγή εάν:

  • Το Laptop δεν φορτίζει.
  • Το Laptop κλείνει εάν κουνήσουμε τον φορτιστή (χωρίς να έχουμε μπαταρία).
  • Έχει σπάσει το βύσμα τροφοδοσίας (power jack).

Η επισκευή του βύσματος τροφοδοσίας περιλαμβάνει:

  • Επισκευή του παρόντος βύσματος τροφοδοσίας του Laptop εφόσον χρειαστεί (power jack)
  • Αλλαγή του βύσματος τροφοδοσίας του Laptop εφόσον χρειαστεί
  • Καθαρισμός της περιοχής του βύσματος τροφοδοσίας του Laptop (power jack)
  • Μέτρηση του βύσματος τροφοδοσίας, μητρικής, τροφοδοτικού του Laptop για επιβεβαίωση ότι όλα λειτουργούν κανονικά.

Στις τιμές μας συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

TOP